BẢNG GIÁ & KHUYẾN MÃI 

HONDA BRIO

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng
Honda Brio G 418.000.000
Honda Brio RS 448.000.000
Honda Brio RS 2 màu 452.000.000
Đơn vị giá: VNĐ

HONDA CITY

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng
Honda City G 529.000.000
Honda City L 569.000.000
Honda City RS (Cao Cấp) 599.000.000
Đơn vị giá: VNĐ

HONDA CIVIC

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng
Honda Civic E 730.000.000
Honda Civic G 770.000.000
Honda Civic RS (Cao Cấp) 870.000.000
Đơn vị giá: VNĐ

HONDA CR-V

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng
Honda CR-V E 998.000.000
Honda CR-V G 1.048.000.000
Honda CR-V L 1.118.000.000
Honda CR-V LSE 1.138.000.000
Đơn vị giá: VNĐ

HONDA HR-V

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng
Honda HR-V G 786.000.000
Honda HR-V L (Trắng, Đỏ) 871.000.000
Honda L Cao Cấp 866.000.000
Đơn vị giá: VNĐ

HONDA ACCORD

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ <TẠI ĐÂY>

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi trong tháng
Honda Accord 1.319.000.000
Đơn vị giá: VNĐ